loading... 
 

Z początkiem 2022 roku miałem zaszczyt objąć stanowisko dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, której statutowym celem jest upowszechnianie sztuki współczesnej, rozumianej jako uniwersalny przejaw naszej kultury oraz życia społecznego. Podsumowując miniony czas, chcę w szczególny sposób podkreślić, że wspólne kreowanie i udostępnianie widzom ważnych artystycznych projektów było możliwe wyłącznie dzięki wyjątkowym kompetencjom i zaangażowaniu zespołu pracowników Zachęty. Specjalna relacja łącząca Zachętę z artystami i publicznością jest efektem systematycznej i harmonijnej współpracy w realizacji naszych zadań i obowiązków.

W miniony rok wkroczyliśmy z wystawami Hege Lønne, Między kolektywizmem a indywidualizmem – awangarda japońska lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wiekuKobiety żyją dla miłości. Teresa Gierzyńska. Następnie prezentowaliśmy projekty autorstwa m.in. Mariusza Wilczyńskiego, Natalii Romik, Romana Stańczaka, Marioli Przyjemskiej i Katarzyny Kozyry. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zbiorowa prezentacja Niepokój przychodzi o zmierzchu oraz monograficzna wystawa twórczości Tadeusza Kulisiewicza. Komplementarnym elementem wystawienniczego programu naszej instytucji był bogaty i różnorodny zestaw ekspozycji zrealizowanych w Miejscu Projektów Zachęty. W 2022 roku Małgorzata Mirga-Tas reprezentowała Polskę na 59. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji, jako autorka instalacji Przeczarowując świat.

Do kolekcji Zachęty, z której w zeszłym roku wypożyczonych zostało kilkadziesiąt prac na wystawy organizowane przez instytucje polskie i zagraniczne, zostały zakupione dzieła Wojciech Sadleya i Ignacego Czwartosa. Digitalizowaliśmy dzieła sztuki i bogate zasoby działu dokumentacji i biblioteki z myślą o jak najszerszym ich udostępnianiu. Rozwijaliśmy działalność edukacyjną, dbając o właściwą komunikację i najwyższe standardy dostępności Zachęty dla osób niepełnosprawnych. Dział wydawnictw i Księgarnia Artystyczna oferowały naszej publiczności albumy, książki i druki najwyższej edytorskiej jakości. Realizowaliśmy projekt Otwarta Zachęta finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kontynuowaliśmy niezbędne remonty i inwestowaliśmy w techniczną infrastrukturę naszej zabytkowej siedziby. Na miarę naszych możliwości staraliśmy się udzielać pomocy i włączać do grona naszych widzów obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Polsce po rosyjskiej napaści.

Serdecznie zapraszam do lektury naszego raportu za 2022 rok, który w szczegółowy i przejrzysty sposób pokazuje, jak wiele wartościowych projektów udało nam się w tym czasie wspólnie zrealizować. Dziękuję za to zespołowi Zachęty, artystom, współpracownikom i przyjaciołom naszej instytucji oraz publiczności goszczącej w naszej galerii, bowiem to z myślą o niej razem wypełniamy powierzoną nam misję promocji sztuki współczesnej.


dr Janusz S. Janowski

Dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki


parallax image